Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

Nhân sự chủ chốt

Ngày cập nhật: 25 - 04 - 2019

I/ Hội đồng quản trị Công ty

         1. Ông Trần Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT

         2. Ông Nguyễn Duy Dương - Thành viên HĐQT

         3. Ông Hồ Đắc Hưng - Thành viên HĐQT 

         4. Ông Vũ Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT

         5. Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT 

         6. Ông Nguyễn Hồ Phương - Thành viên HĐQT

         7. Ông Nguyễn Văn Quý – Thành viên HĐQT

II/ Ban Kiểm Soát

         1. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Trưởng ban

         2. Bà Mai Thị Hồng Tuyết - Thành Viên

         3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Thành Viên

III/ Ban Tổng giám đốc

         1. Ông Hồ Đắc Hưng -Tổng giám đốc

         2. Ông Nguyễn Văn Hùng -Phó Tổng Giám đốc

         3. Bà Lê Thị Bích Hường - Phó tổng giám đốc

 

 


zalo