Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

THÔNG BÁO THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THÔNG BÁO THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày cập nhật: 04 - 02 - 2021

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Tổ chức họp ngày 27/02/2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI MẪU DẪU VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI MẪU DẪU VÀ SỐ LƯỢNG CON DẤU

Ngày cập nhật: 28 - 01 - 2021

Công bố thông tin về việc thông báo thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu của Công ty kể từ ngày 03 tháng 02...
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày cập nhật: 09 - 01 - 2021

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư BĐS Việt N...
CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ngày cập nhật: 07 - 01 - 2021

Công bố thông tin V/v: Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ánh Loan - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: ĐƠN TỪ NHIỆM ÔNG VŨ NGỌC ĐẨU - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

CÔNG BỐ THÔNG TIN: ĐƠN TỪ NHIỆM ÔNG VŨ NGỌC ĐẨU - THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

Ngày cập nhật: 04 - 09 - 2020

Đơn từ nhiệm ông Vũ Ngọc Đẩu - Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC NGÀY 14/08/2020
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 14/08/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 14/08/2020

Ngày cập nhật: 28 - 07 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC LẦN 1 KHÔNG THÀNH CÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN: HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC LẦN 1 KHÔNG THÀNH CÔNG

Ngày cập nhật: 18 - 07 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin thông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 1...
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC NGÀY 17/07/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - TỔ CHỨC NGÀY 17/07/2020

Ngày cập nhật: 19 - 06 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam Công bố thông tin thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020...
THÔNG BÁO CỦA TTLKCK VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DS NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

THÔNG BÁO CỦA TTLKCK VIỆT NAM VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DS NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Ngày cập nhật: 20 - 05 - 2020

Thông báo số: 955/TB-CNVSD ngày 19/5/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về...
zalo