Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày cập nhật: 19 - 10 - 2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam Công bố Thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn ...
CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY VINALAND

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY VINALAND

Ngày cập nhật: 24 - 08 - 2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam Công bố Thông tin Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn ...
Số 213.2023.TB-HĐQT-VNI về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số 213.2023.TB-HĐQT-VNI về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày cập nhật: 26 - 06 - 2023

Số 213.2023.TB-HĐQT-VNI về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Số 08.2023.CBTT-VNI Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Số 08.2023.CBTT-VNI Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày cập nhật: 26 - 06 - 2023

Số 08.2023.CBTT-VNI Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
Số 07.2023.CBTT-VNI Công bố NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số 07.2023.CBTT-VNI Công bố NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày cập nhật: 23 - 06 - 2023

Số 07.2023.CBTT-VNI Công bố NQ HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Số 06.2023.NQ-HĐQT-VNI Vv Lấy ý kiến bổ sung ngành nghề

Số 06.2023.NQ-HĐQT-VNI Vv Lấy ý kiến bổ sung ngành nghề

Ngày cập nhật: 23 - 06 - 2023

Số 06.2023.NQ-HĐQT-VNI Vv Lấy ý kiến bổ sung ngành nghề
Công bố BCTN năm 2022 -ks

Công bố BCTN năm 2022 -ks

Ngày cập nhật: 25 - 05 - 2023

Công bố BCTN năm 2022 -ks
Số 137.2023.TB-VNI Thông báo gửi đến KH ký HĐ với ông Trần Bình Long

Số 137.2023.TB-VNI Thông báo gửi đến KH ký HĐ với ông Trần Bình Long

Ngày cập nhật: 23 - 05 - 2023

Số 137.2023.TB-VNI Thông báo gửi đến KH ký HĐ với ông Trần Bình Long
Báo cáo tài chính 2019 đến 2022

Báo cáo tài chính 2019 đến 2022

Ngày cập nhật: 18 - 04 - 2023

Báo cáo tài chính
CÔNG BỐ THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY VINALAND

CÔNG BỐ THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY VINALAND

Ngày cập nhật: 02 - 08 - 2023

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Việt Nam Công bố Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
zalo