Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

BC-HĐQT-VNI Báo cáo tính hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 ký số

BC-HĐQT-VNI Báo cáo tính hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 ký số

Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2022

BC-HĐQT-VNI Báo cáo tính hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 ký số
CBTT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

CBTT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày cập nhật: 01 - 03 - 2022

CBTT BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CBTT NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày cập nhật: 28 - 02 - 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ngày cập nhật: 06 - 01 - 2022

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư BĐS Việt N...
CBTT: V/V TRIỂN KHAI BÁN CĂN HỘ VIVA PLAZA THUỘC DỰ ÁN

CBTT: V/V TRIỂN KHAI BÁN CĂN HỘ VIVA PLAZA THUỘC DỰ ÁN "TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VINALAND TOWER

Ngày cập nhật: 16 - 09 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (Vinaland) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Quý khách hàng...
CBTT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN

CBTT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN "TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ CHUNG CƯ VINALAND TOWER"

Ngày cập nhật: 16 - 09 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Ngày cập nhật: 26 - 04 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VINALAND

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY VINALAND

Ngày cập nhật: 26 - 04 - 2021

Công bố danh sách Ban lãnh đạo gồm: Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế Toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu...
CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ NĂM 2021 - VINALAND

CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ NĂM 2021 - VINALAND

Ngày cập nhật: 06 - 04 - 2021

Công bố Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam sửa đổi bổ sung theo quyết định của Đại hội đồng...
zalo