Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - NGÀY 11/05/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - NGÀY 11/05/2020

Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam trân trọng Công bố thông tin thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào...
CBTT:  V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CBTT: V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2020

Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Việt Nam xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh...
Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower

Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Tờ trình HĐQT V/v triển khai dự án Vinaland Tower
Chương trình họp ĐHCĐ lần 2

Chương trình họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Chương trình họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest 2019
Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Thông báo mời họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2

Ngày cập nhật: 19 - 12 - 2019

Công bố thông tin V/v thông báo họp ĐHCĐ lần 2 Vinalandinvest
Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Chương trình họp ĐHCĐ 2019 vinalandinvest
Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019

Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019

Ngày cập nhật: 13 - 12 - 2019

Dự thảo Nghị quyết đại hội cổ đông 2019
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Ngày cập nhật: 07 - 12 - 2019

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Vinalandinvest
Tờ trình 01 ĐHĐCĐ

Tờ trình 01 ĐHĐCĐ

Ngày cập nhật: 07 - 12 - 2019

Tờ trình 01 ĐHĐCĐ
zalo