Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2020

Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2013 tại ĐHĐCĐ bất thường 2019 của Công ty Cổ...
zalo